Copyright © 2012 Pham The Trung. All rights reserved.* Born in Long An - ( Mekong Delta ) South Vietnam

* Petrus Truong Vinh Ky High School Alumnus

* Trained in Sculpture, Painting and Architecture from the Saigon National University of Arts for 6 years

* Escaped from Vietnam by boat

* Living and working in Canada since 1980

* Member of the Sculptors Society of Canada

AWARDS:

* Award of Merit for the Arts - Gold Medal - City of Toronto - 1997

* Lieutenant Governor of Ontario Award - 1998

* Winner of the Vietnamese Commemorative Monument competition - City of Ottawa - 1995

* Ontario Arts Council Award - 1993

* Ontario Arts For Education Award - 1990

MAJOR EXHIBITIONS: 1990 - 2000

* Canadian Museum of Civilization - Ottawa , Canada

* Royal Ontario Museum

* Art Gallery of Ontario

* Multicultural History Society of Ontario

* Roy Thomson Hall - City of Toronto


* Canadian Red Cross Society - City of Toronto


* Sculptors Society of Canada - City of Toronto

PERMANENT BRONZE MONUMENT :

Refugee Mother and Child - The first Monument in the world dedicated to the Vietnamese Boat People

* Installed on April 30, 1995 for the City of Ottawa, Canada

* Located in the park at the corner of Preston St. & Somerset St. West, Ottawa - Capital of Canada
CIVIC AWARD OF MERIT MEDAL:


This Award of Merit Medal is placed in the capsule to show those who open this capsule at a future date the accolades that have been given to citizens who have made singulary notable contributions to the civic well-being of the community, and in doing so, have advanced the reputation and stature of the city. The medal is in gold, symbolically signifying the ultimate regard that the Council and Citizens of the City of Toronto behold the recipients. The medal was provided by Henry Birks and Sons, Toronto jewelers.

       Một nơi xứng đáng cho Tử Sĩ Việt Nam Cộng Hoà
                        
                   
 Dự Án Tượng Đài "Chờ Lệnh"

“CHỜ LỆNH” Người chiến sĩ VNCH vẫn  ghì chặt tay súng  , đạn dược người lính mang đầy lưng và trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.. cặp mắt  người lính đăm chiêu xa xăm nghiêng nghiêng như trách hờn từ viêc triệt thoái  vùng 1 của Tướng Ngô Quang Trưởng và tiếp tục vùng 2 của Tướng Phạm văn Phú rút lui khỏi Tây Nguyên ,Ban Mê Thuột về bảo vệ SaiGon theo lời của TT Nguyễn văn Thiệu. Tuớng Phú dõng dạt tuyên  bố  : ” nếu bỏ vùng 2 rút về bảo vê Sai Gon thì tôi sẽ tự sát “.. người Anh hùng đó đã dùng thuốc đôc quyên sinh sau khi Sai Gon thất thủ lọt vào tay CSBV và những người lính VNCH vẩn còn ngồi đó chờ lệnh.. ?!
Tinh thần của các Anh Chiến sĩ VNCH rất cao độ ,anh dũng và sẵn sàng hy sinh không hề luì bước trước quân thù..
  Đầu hàng hay là tiếp tục chiến đấu trong vô vọng ..tác phẩm “Chờ Lệnh “của ĐKG Phạm thế Trung ghi lại những nét bi hùng của ngưòi chiến sĩ VNCH trong thời điểm mà lịch sử sẽ không bao giờ quên và luôn  ghi ơn những Anh hùng đó  nay vẫn còn  hay đã mất..!